Kurzemes tūrisma nozares pārstāvji iegūst pieredzi Slovēnijā.

Šī gada marta mēneša otrajā pusē Kurzemes tūrisma asociācijas pārstāvji devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Slovēniju.

Pieredzes_20apmainas_20brauciens_2012_20(276)
Sif
  • Pieredzes_20apmainas_20brauciens_2012_20(276)
  • Sif

Kurzemes tūrisma asociācija devās pieredzes apmaiņas braucienā, lai iepazītos ar Slovēnijas tūrisma zīmolu attīstību, kā arī gastronomiskā tūrisma piedāvājumiem. Brauciens tika īstenots ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu.Pieredzes apmaiņas brauciena laikā dalībnieki tikās ar Slovēnijas nevalstiskajām organizācijām, kas strādā tūrisma jomā un iepazinās ar Slovēnijas NVO sadarbību ar citām iestādēm un to iesaistīšanos lēmumu pieņemšanas procesā tūrisma jomā.  Slovēnijas kolēģi iepazīstināja ar Slovēnijas ražojumu tūrisma pakalpojumiem, īpaši kulināro mantojumu un tā tūrisma produktiem, pieredzi jaunu tūrisma pakalpojumu veidošanā, īpaši ar tiem, kur integrēti arī ražošanas pakalpojumi. Brauciena dalībnieki apmeklēja Irotko dabas parku, Orseg ķirbju ciematu, kurā lielākā daļa ciemata iedzīvotāju ražo produktus no ķirbjiem, piemēram, ķirbju eļļu, ievārījumus, u.c. Ciematam ir izveidots savs zīmols, atpazīstamības zīme. Apmeklējot vietējās ražotnes, brauciena dalībniekiem tika piedāvāts degustēt vietējos nacionālos dzērienus (piem., Palinka) no vietējiem produktiem - mellenēm, vīnogām u.c., kā arī notika neliela apmācība vīna kvalitātes noteikšanā. Esot Slovēnijā, Kurzemes tūrisma pārstāvji iepazinās ar Metlikas reģiona tūrisma piedāvājumiem, vietējiem ražojumiem, produktiem un nacionāliem ēdieniem. Vienā no brauciena dienām notika iepazīšanās ar Solcava reģiona piedāvājumu Slovēnijas Alpu kalnos, kas balstīts uz pārgājieniem, ūdenskritumiem un vietējiem produktiem, īpaši izceļot amatnieku ražojumus no vietējiem materiāliem. Dalībnieki tika iepazīstināti ar zīmola „Rinka” rašanos un to izmantošanu tūrisma attīstībā un produktu popularizēšanā. Vienā no pēdējām brauciena dienām notika viesošanās Kolpas reģionā. Vietējie tūrisma profesionāļi iepazīstināja ar Kolpas tūrisma piedāvājumu, vietējiem produktiem, kulinārijas un gastronomiskā tūrisma produktiem, to identitāti. Reģions pavisam nesen izveidojis jaunu atpazīstamības zīmi, kurai ir ļoti saistošs stāsts un interesanta pieeja tā popularizēšanā. Slovēnija kā pieredzes apmaiņas brauciena galamērķis tika izvēlēta, jo Slovēnija veiksmīgi strādā pie zīmola izstrādes un atpazīstamības. Slovēnija 2006.gadā ieguva jaunu “sloganu” - „I feel Slovenia”* . Pieredzes apmaiņas dalībnieki atzina, ka brauciena laikā gūtā  pieredze ir nozīmīga un to būtu vērtīgi nodot gan tūrisma profesionāļiem, gan uzņēmējiem Kurzemē. Viesojoties Slovēnijā, grupas dalībnieki veidoja video sižetus par apmeklēto objektu aktivitātēm, produktu veidošanu, degustāciju un ekskursiju organizēšanu, zīmolu stāstu veidošanu u.c. Sagatavotais videomateriāls būs pieejams jūnija mēnesī interneta mājas lapā www.madeinkurzeme.lv . Kā jau iepriekš tika ziņots, finansējuma saņēmējs, biedrība „Kurzemes tūrisma asociācija”, 2011.gada 29.novembrī noslēdza līgumu Nr. 1DP/1.5.2.2.2./11/APIA/SIF/175/65 ar „Sabiedrības integrācijas fonds” par projekta „Jauna un inovatīva pakalpojuma attīstīšanu Kurzemē” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds. 92,07 % no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību un 7,93 % finansē Kurzemes tūrisma asociācija. Apakšaktivitāti „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu. *”Es izjūtu Slovēniju” (zemtekstā – Es mīlu!)

Informāciju sagatavoja: Jana Bergmane Kurzemes tūrisma asociācija Izpilddirektore 63322259, 20371650 jana@kuldiga.lv

Esf
Šī mājas lapa www.madeinkurzeme.lv ir veidota ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par mājas lapas www.madeinkurzeme.lv saturu atbild biedrība „Kurzemes tūrisma asociācija”.