Kurzemei jauns zīmols „Ražots Kurzemē”

Razots_kurzeme_2-fons

Kurzemnieku darbības pamatā ir bagātā Kurzemes kultūrvēsture un daba, cilvēku spēja izdzīvot jebkuros apstākļos, saglabājot savu identitāti un lepnumu, neatkarību un brīvību. Spīts un vēlme izdzīvot piemīt arī tiem, kas iesaistījušies Kurzemes tūrismā.

Kurzemes Tūrisma asociācijas (KTA) pārstāvji 2010.gada rudenī SIF projekta „Kurzemes tūrisma asociācijas darbības pilnveidošana” ietvaros devās pieredzes apmaiņā uz Nīderlandi. Iepazīstoties ar Nīderlandes reģionālo tūrisma attīstības aģentūru darbu un Nīderlandes uzņēmēju pieredzi, KTA dalībnieki smēlās iedvesmu un ieguva jaunas idejas savam turpmākajam darbam. Viens no projektiem, ko KTA vēlējās realizēt jau tuvākajā laikā, - izveidot jaunu zīmolu "Kurzemes produkts" jeb "Ražots Kurzemē". Zīmola galvenais mērķis bija palīdzēt amatniekiem un mazajiem ražotājiem popularizēt savus ražojumus izstādēs, gadatirgos un izcelt Kurzemi kā vēsturisku Latvijas novadu, vienlaikus pievēršot uzmanību Kurzemei kā tūrisma galamērķim un izceļot Kurzemes savdabību, tradicionālo kultūru, amatniecību un gastronomisko mantojumu.

Realizējot šo ideju, tālākais mērķis bija realizēt vēl vienu ideju nākotnē – izmantot produktus ar zīmolu „Ražots Kurzemē”, kurus pārdod lielveikalos, kā vēl vienu mārketinga līdzekli, kā arī ieinteresēt šo produktu pircējus doties ceļojumā uz Kurzemi.

Jau tuvākajā laikā KTA apzināja Kurzemes vietējos ražotājus, kas ražo Kurzemes tradicionālos produktus un izstrādājumus – amatniekus, suvenīru un pārtikas produktu ražotājus, un aicināja iesaistīties jaunā zīmola veidošanā un popularizēšanā. KTA jau 2010./2011.gada mijā izstrādāja zīmola logo: grafisko zīmējumu ar saukli „Ražots Kurzemē” latviešu valodā un „Made in Kurzeme / Latvia” angļu valodā. Logo autore – māksliniece Inese Krone.

KTA iecerēja, ka tā būs īpaša preču zīme, ar ko marķēs Kurzemes ražojumus, uzsverot, ka produktu no vietējiem materiāliem darinājis vietējais ražotājs, vai ka produkta ideja nāk no Kurzemes utml.. Katram produktam ar zīmolu „Ražots Kurzemē” jākalpo par tūrista pozitīvas pieredzes apliecinājumu ceļojumam pa Kurzemi un jākļūst par labāko (kvalitatīvu) suvenīru no Kurzemes. Ņemot vērā vietējo tūrisma profesionāļu un TICu pieredzi tūrisma mārketingā, bija iecerēts, ka tie un mārketinga speciālisti palīdzēs vietējiem ražotājiem radīt to ražotajiem produktiem pievienoto vērtību, izstrādājot katram ražojumam īpašu pievilcīgu iesaiņojumu, aprakstu vai noformējumu. Preces ar Kurzemes produkta zīmi tiks piedāvātas pircējiem Kurzemes tūrisma informācijas centros un tūrisma uzņēmumos. Nākotnē šo zīmolu aicināsim izmantot arī lielražotājus, kas darbojas Kurzemē un tirgo savu produkciju lielveikalos un specializētajos veikalos, tādējādi palīdzot popularizēt gan Kurzemi, gan padarot īpašus arī savus ražojumus. Vairāk informācija par zīmolu skatīt zīmola "Ražots Kurzemē" attīstības stratēģijā. 92,07 % no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību un 7,93 % finansē Kurzemes tūrisma asociācija. Apakšaktivitāti „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Esf
Šī mājas lapa www.madeinkurzeme.lv ir veidota ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par mājas lapas www.madeinkurzeme.lv saturu atbild biedrība „Kurzemes tūrisma asociācija”.