28._s_c4_81kas_mielasts_zvejnieku_s_c4_93t_c4_81_roj_c4_81_ar_zanes_vaivodes_uzrunu
Seminārā galvenais akcents tiek likts uz stāstiem par Kurzemes īpašajiem produktiem, uzņēmējiem, cilvēkiem. Stāsti tika veidoti, apkopoti, sagatavoti vairāku mēnešu garumā un semināra ietvaros notiks to prezentācija. Semināra pirmajā daļā aktuālākās tendences  un padomus...
Grey_line
Pieredzes_20apmainas_20brauciens_2012_20(276)
Kurzemes tūrisma asociācija devās pieredzes apmaiņas braucienā, lai iepazītos ar Slovēnijas tūrisma zīmolu attīstību, kā arī gastronomiskā tūrisma piedāvājumiem. Brauciens tika īstenots ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu.Pieredzes apmaiņas brauciena laikā dalībnieki tikās ar Slovēnijas nevalsti...
Grey_line
Sif
Finansējuma saņēmējs, biedrība „Kurzemes tūrisma asociācija”, 2011.gada 29.novembrī ir noslēgusi līgumu Nr. 1DP/1.5.2.2.2./11/APIA/SIF/175 ar „Sabiedrības integrācijas fonds” par projekta „Jauna un inovatīva pakalpojuma attīstīšanu Kurzemē” īsteno&sca...
Grey_line
Esf
Šī mājas lapa www.madeinkurzeme.lv ir veidota ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par mājas lapas www.madeinkurzeme.lv saturu atbild biedrība „Kurzemes tūrisma asociācija”.