Pieredzes_20apmainas_20brauciens_2012_20(276)
Kurzemes tūrisma asociācija devās pieredzes apmaiņas braucienā, lai iepazītos ar Slovēnijas tūrisma zīmolu attīstību, kā arī gastronomiskā tūrisma piedāvājumiem. Brauciens tika īstenots ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu.Pieredzes apmaiņas brauciena laikā dalībnieki tikās ar Slovēnijas nevalsti...
Grey_line
Sif
Finansējuma saņēmējs, biedrība „Kurzemes tūrisma asociācija”, 2011.gada 29.novembrī ir noslēgusi līgumu Nr. 1DP/1.5.2.2.2./11/APIA/SIF/175 ar „Sabiedrības integrācijas fonds” par projekta „Jauna un inovatīva pakalpojuma attīstīšanu Kurzemē” īsteno&sca...
Grey_line
Esf
Šī mājas lapa www.madeinkurzeme.lv ir veidota ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par mājas lapas www.madeinkurzeme.lv saturu atbild biedrība „Kurzemes tūrisma asociācija”.