Par projektu

Kurzemē tiek īstenots projekts „Jauna un inovatīva pakalpojuma attīstīšanu Kurzemē”

Ilze_gustovska_audejas_20678_20(mobile)
Start_c4_93_c4_a3ija_20ar_20atz_c4_abm_c4_93m_gala_final
Strategija_razots_kurzeme_pielikumi_final_20(2)_finals_gala
Petijums_gastronomiskais_20turisms(03)2012_2010_2015_20_20(2)_final_gala_final
  • Ilze_gustovska_audejas_20678_20(mobile)

Projekts tika iesniegts apakšaktivitātē „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”. Projekta mērķis -  attīstīt jaunu inovatīvu publisko tūrisma pakalpojumu - zīmolu "Ražots Kurzemē", ietverot uz informācijas tehnoloģijām balstītu risinājumu izstrādi, tādējādi , sekmējot Kurzemes tūrisma asociācijas darbības kvalitātes pilnveidošanu un aktīvu iesaisti lēmumu pieņemšanas procesā, kas saistīts ar tūrisma politikas veidošanu. 

Projekta ietvaros plānots veikt šādas aktivitātes:

Zīmola „Ražots Kurzemē” attīstības stratēģijas izstrāde, kurā tiks iekļauta esošo ražotāju analīze Kurzemes reģionā, ražojošā tūrisma pakalpojuma attīstību ietekmējošo faktoru un vides analīze, pakalpojumu mērķa tirgus analīze u.c. Aktivitātes ietvaros notiks konkurss ražotājiem par zīmola stāsta izveidi.

Pētījums par gastronomisko tūrismu Kurzemē, kurā tiks iekļauta informācija par gastronomiskā tūrisma attīstības vēsturi, Kurzemes īpašajiem ēdieniem, tradīcijām, piedāvātājiem, ražotājiem u.c.

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Slovēniju. Brauciena mērķis ir iepazīties ar Slovēnijas nevalstisko organizāciju darbību,  ražojumu tūrisma piedāvājumiem, īpaši kulināro mantojumu un tā tūrisma produktiem, kā arī iepazīties ar Slovēnijas pieredzi jaunu tūrisma pakalpojumu veidošanā.

Mājas lapas pilnveide un apmācības nodrošināšana. Aktivitātes ietvaros tiks pilnveidota jaunā pakalpojuma – zīmola „Ražots Kurzemē” mājas lapa. Tajā būs plaša informācija ar bilžu galeriju, aprakstiem, stāstu par zīmolu, video, kā arī jaunums – e-apmācība uzņēmējiem par tūrisma produktu veidošanu, produktu noformējumu un dizainu, kā arī mārketingu. Zīmola „Ražots Kurzemē” atpazīstamības veicināšana. Aktivitāte tiks īstenota, organizējot informatīvo pasākumu „Kurzemes dienas”, lai prezentētu jaunos pakalpojumus, tūrisma maršrutus un zīmola stāstus. Lai nodrošinātu pilnvērtīgu informācijas nodošanu par izveidoto jauno pakalpojumu ne tikai Latvijā, bet arī ārpus Latvijas, plānots izdot zīmola „Ražots Kurzemē” tūrisma brošūru 4 (četrās) valodās.

Projekta īstenošanai paredzētās kopējās attiecināmās izmaksas ir 20149,58 LVL, no kurām 93% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Projektu plānots īstenot no 2012.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 31.augustam.

Papildus informācija: Jana Bergmane izpilddirektore Kurzemes tūrisma asociācija Tālr. 63322259, mob. tālr.20371650 e-pasts: jana@kuldiga.lv

Projekta brošūras:

Kurzemes brošūra "Ražots Kurzemē" latviešu valodā

Kurzemes brošūra "Ražots Kurzemē" angļu valodā

Kurzemes brošūra "Ražots Kurzemē" krievu valodā

Kurzemes brošūra "Ražots Kurzemē" vācu valodā

Pielikums

Esf
Šī mājas lapa www.madeinkurzeme.lv ir veidota ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par mājas lapas www.madeinkurzeme.lv saturu atbild biedrība „Kurzemes tūrisma asociācija”.